Материалы

Послуги комісіонера та аутсорсинг в ЗЕД

Якщо Ви не маєте можливості або бажання самостійно займатися зовнішньоекономічною діяльністю, ми можемо надати послугу комісіонера чи аутсорсингові митні послуги.
Одним із дієвих способів зниження витрат на доставку митних вантажів, митне оформлення, оптимізацію митних платежів і планування логістичних бізнес-процесів в рамках стратегії мінімізації собівартості зовнішньоекономічної діяльності є використання аутсорсингових митних послуг. Аутсорсинг - передача організацією певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній області.
В даний час на ринку існує стійка тенденція, яка полягає в прагненні компаній передати на аутсорсинг митні та інші послуги пов'язані з ЗЕД і зосередитися на управлінні організацією та реалізацію продукції. Компанії навмисно намагаються відмовитися від своїх підрозділів, які вимагають значних фінансових вкладень.
Аутсорсинг при грамотній побудові та його реалізації може стати одним з найважливіших інструментів оптимізації собівартості витрат.
Можна виділити кілька логістичних процесів зовнішньоекономічної діяльності, які можуть продаватися як окремі послуги, так і комплекс послуг:
- оформлення валютного контролю;
- організація підготовки документообігу;
- транспортно-експедиційні послуги;
- послуги з митного оформлення;
- складська логістика очищеного митного вантажу.
Сучасний аутсорсинг - це не просто посередник, це ще відповідальність за виконання логістичної операції, тим самим не тільки значне скорочення транспортних витрат, скорочення постійних витрат на робочі місця висококваліфікованих фахівців, але і скорочення фінансових ризиків компанії.
Іншим дієвим способом є використання послуг зовнішньоекономічного комісіонера. Комісіонер - посередник в торгових угодах, виконуючий за певну винагороду (комісію) торгові доручення. Комісіонер діє строго в межах наданих йому повноважень, в іншому випадку поручитель може розірвати договір торгової комісії і стягнути з комісіонера збитки. Комісіонер зобов'язаний передати поручителю все одержане по укладеній угоді. Однак він не несе відповідальності перед поручителем за невиконання угоди третьою особою, якщо тільки це не обумовлено додатковою угодою, за яким комісіонер бере на себе відповідальність за платоспроможність і спроможність третьої особи. У такому випадку у комісіонера виникає право на додаткову винагороду.
Комітент - сторона в договорі торгової комісії, від якої виходить доручення на вчинення правочинів комісіонером. В області зовнішньої торгівлі комітент може давати доручення комісіонеру на вчинення разової угоди або ряду угод протягом певного періоду по імпорту, експорту, фрахтування, наймом, банківських операцій і т.д., доручення комітента комісіонер здійснює від свого імені, але за рахунок комітента. Комітент відшкодовує комісіонеру всі витрати, пов'язані з виконанням даного йому доручення, сплачує обумовлене комісійну винагороду.
Підписання договорів з комісіонерами широко застосовується в міжнародній торгівлі.
Важлива частина таких договорів - виклад повноважень комісіонерів з технічних і комерційних умовах майбутніх угод. Зазвичай обумовлюються:
- мінімальні ціни реалізації при експорті товару та максимальні при його імпорті;
- мінімальні терміни поставок обумовлених партій товару;
- граничні технічні та якісні характеристики товару;
- межі відповідальності комітентів перед комісіонерами і комісіонерів перед комітентами;
- розміри і порядок виплати комісійних, винагород.
У таких договорах фіксується обов'язок комісіонерів в кожному разі погодити з комітентами головні умови контрактів (кількість товару, терміни поставок, ціни, умови кредитів та ін.).