Материалы

Акредитація

Одним з основних етапів розпочатку зовнішньоекономічної діяльності підприємства є проведення обліку (акредитації) в митному органі, адже без цієї процедури суб'єкт не може здійснювати будь які зовнішньоекономічні операції на митній території України. Облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється за місцем державної реєстрації шляхом подання митному органу заповненої картки обліку встановленої форми та наступних документів:

- Статуту підприємства (копія);

- Витяг з статуту, що підтверджує право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (оригінал та копія завірена печаткою юридичної особи);

- Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (копія);

- Протокол засідання засновників про призначення керівника (копія);

- Наказ про призначення директора, головного бухгалтера (якщо посаду передбачено штатним розкладом підприємства), осіб, уповноважених на роботу з митницею (копія);

- Паспорт та ідентифікаційний код директора, головного бухгалтера (якщо посаду передбачено штатним розкладом підприємства), осіб, уповноважених на роботу з митницею (копія);

- Е-mail, номер телефону та номер факсу підприємства;

- Довідка органів статистики (копія);

- Свідоцтво платника ПДВ, або довідки з податкових органів про те, що підприємство не є платником ПДВ, або свідоцтво про сплату єдиного податку (копія);

- Довідка уповноваженого банку про наявність рахунків у валюті України та в іноземній валюті (копія);

- Опис поданих документів для акредитації в митниці.